1399/02/25 12:22 اتمام بررسی پرونده های واجدین شرایط استعداد برتر در آخرین جلسه کارگروه آموزش استعداد‌های برتر اتمام بررسی پرونده های واجدین شرایط استعداد برتر در آخرین جلسه کارگروه آموزش استعداد‌های برتر بررسی پرونده های واجدین شرایط حوزه علمیه خواهران و پرونده های مرکز مدیریت اصفهان ?Siteid=302&fkeyid=&siteid=302&pageid=35515&newsview=412765 uploads/photo340500012_357195.jpg
1398/11/16 12:3 بروز رسانی اطلاعات و تکمیل سوابق بروز رسانی اطلاعات و تکمیل سوابق بروزرسانی اطلاعات موجود مربوط به استعدادهای برتر در سامانه مرکز امور نخبگان ?Siteid=302&fkeyid=&siteid=302&pageid=35515&newsview=411560 uploads/BE_321184.png
1398/10/02 13:32 آغاز حمایت‌های بنیاد ملیَ نخبگان کشور از تعدادی از مستعدین برتر حوزوی آغاز حمایت‌های بنیاد ملیَ نخبگان کشور از تعدادی از مستعدین برتر حوزوی بنیاد ملی نخبگان کشور 500 نفر از مستعدین برتر حوزوی خواهر و برادر را که 324 نفر آنها از مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و حوزه علمیه اصفهان(برادران)، 87 نفر از حوزه‌های علمیه خواهران و 89 نفر از حوزه علمیه خراسان هستند، تحت پوشش قرار می‌دهد. ?Siteid=302&fkeyid=&siteid=302&pageid=35515&newsview=410829 uploads/BMN_logo_352086.png
1398/07/25 15:29 انتخاب مجدد حجت الاسلام و المسلمین عماد به ریاست مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر در چهل و یکمین جلسه هیات امنای مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر حجت الاسلام و المسلمین عماد(زید عزّه) به اتفاق آراء مجددا به عنوان رئیس مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر انتخاب شد. ?Siteid=302&fkeyid=&siteid=302&pageid=35515&newsview=409535 uploads/homana1_349139.jpg

نگاهی به مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه های علمیه

 

مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه های علمیه با هدف «برنامه ریزی و سیاست گذاری برای شناسایی، هدایت و حمایت نخبگان و استعدادهای برتر حوزه های علمیه در راستای تولید و توسعه علوم دینی و گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی در سطح ملی و فراملی» در سال 1390 تأسیس شد.

 

اتمام بررسی پرونده های واجدین شرایط استعداد برتر در آخرین جلسه کارگروه آموزش استعداد‌های برتر

بررسی پرونده های واجدین شرایط حوزه علمیه خواهران و پرونده های مرکز مدیریت اصفهان 12:22 - 1399/02/25 ادامه

بروز رسانی اطلاعات و تکمیل سوابق

بروزرسانی اطلاعات موجود مربوط به استعدادهای برتر در سامانه مرکز امور نخبگان 12:3 - 1398/11/16 ادامه

آغاز حمایت‌های بنیاد ملیَ نخبگان کشور از تعدادی از مستعدین برتر حوزوی

بنیاد ملی نخبگان کشور 500 نفر از مستعدین برتر حوزوی خواهر و برادر را که 324 نفر آنها از مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و حوزه علمیه اصفهان(برادران)، 87 نفر از حوزه‌های علمیه خواهران و 89 نفر از حوزه علمیه خراسان هستند، تحت پوشش قرار می‌دهد. 13:32 - 1398/10/02 ادامه

انتخاب مجدد حجت الاسلام و المسلمین عماد به ریاست مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر

در چهل و یکمین جلسه هیات امنای مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر حجت الاسلام و المسلمین عماد(زید عزّه) به اتفاق آراء مجددا به عنوان رئیس مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر انتخاب شد. 15:29 - 1398/07/25 ادامه