فراخوان هفتمین دوره شناسایی استعدادهای برتر سال 1398

اتمام مهلت ثبت نام هفتمین دوره شناسائی استعدادهای برتر

با لطف و عنایت الهی، شناسایی استعدادهای برتر در سه عرصه «آموزش»، «پژوهش» و «تبلیغ و امور فرهنگی» توسط مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر انجام خواهد شد. طلاب حوزه‌های علمیه برادران پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما، جهت ثبت نام فقط از طریق سایت مرکز به نشانی http://nokhbegan.ismc.ir اقدام نمایند.

دانلود دفترچه راهنما