شرح وظایف معاونت امور استعدادهای برتر
1- پیشنهاد سياست‌های كلان و اجرایی مرتبط با امور استعدادهاي برتر در چارچوب سياست‌هاي كلان و مصوبات شوراي‌عالي حوزه‌‌هاي ‌علميه به رئیس مرکز؛ 
2- هماهنگ سازی و نظارت و ارزيابی در امور استعدادهای برتر؛ 
3- انجام مطالعات مورد نیاز در موضوعات مرتبط با امور استعداهای برتر؛ 
4- تدوین و ارایه برنامه‌های لازم با همكاري مراكز مديريت حوزه‌هاي علميه و ساير مراكز وابسته به حوزه در امور ذیل: 
1-4- شناسايي و كشف استعدادهای برتر؛
2-4- پایش و کنترل پویایی استعدادهای برتر؛
3-4- رشد و شكوفايي استعدادهاي برتر،
4-4- حمايت مادي و معنوي از استعدادهاي برتر؛
5-4- زمینه سازی و هدايت فعاليت‌هاي استعدادهای برتر به سمت توليد علم، نشر فرهنگ علوم معارف قرآن و اهل بیت و ترویج ارزش های اخلاقی و پاسخگويي به نيازهاي حوزه‌هاي علميه، جامعه و نظام اسلامي؛    
6-4- ارتقای سطح علمي، معنوي و مهارتي استعدادهاي برتر؛
7-4- جذب استعدادهای برتر براي تحصيل در حوزه‌هاي علميه؛
8-4- حفظ و نگهداري استعدادهاي برتر در حوزه‌هاي علميه؛
9-4- گسترش حاكميت ارزش‌هاي معنوي و تربيتي در بين استعدادهاي برتر؛
5- طراحی شاخص‌ها و معيارهاي شناسایی استعداد برتر؛
6- شناسایی استعدادهاي برتر با همكاري مراكز مديريت حوزه هاي علميه؛
7- حمايت مادي و معنوي از استعدادهاي برتر و ايده ها، طرح ها و فعاليت هاي آنها؛
8- بررسي و آسيب‌شناسي فعاليت‌هاي بخش‌هاي مختلف مراكز مديريت حوزه‌هاي علميه در امور استعدادهاي ‌برتر  و ارائه گزارش به رئیس مرکز؛
9- بررسی زمینه ها و تدوین راه کارها و برنامه های تعامل با نهادهاي مسؤول در زمينه استعدادهاي برتر از قبيل بنياد ملي نخبگان، مرکز خدمات حوزه های علمیه براي استفاده از ظرفيت آنان و پیشنهاد به رئیس مرکز؛
10- ايجاد ظرفيت‌هاي لازم جهت بكارگيري و بهره‌مندي از توانمنديهاي استعدادهاي برتر؛
11- گزارش فهرست استعدادهاي برتر به رئیس مرکز جهت معرفی به نهادها و سازمان‌هاي ذي‌ربط برای استفاده از ظرفیت آنان در چارچوب ضوابط مصوب هیأت امناء؛ 
12- مشارکت در ايجاد بانك جامع اطلاعات نخبگان و استعدادهاي برتر و به روز‌رساني آن؛
13- تهيه ، تدوين و اصلاح قوانين، مقررات، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوط به امور استعدادهاي برتر جهت پیشنهاد به رئیس مرکز؛ 
14- ارائه پيشنهادهاي اصلاحي و تكميلي در خصوص اساسنامه، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل های مرکز و بنياد ملي نخبگان به رئیس مرکز؛
15- شناسایی ظرفیت های قانونی کشور در حوزه استعدادهای برتر به منظور جلب حمایت و پشتیبانی از طرح ها و ایده های استعدادهای برتر؛
16- رصد فعالیت‌های نخبگانی در عرصه ملی و فراملی جهت بهره گیری از ظرفیت‌ها و تجارب آن‌ها؛ 
17- برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم جهت تقویت توانمندی کارشناسان معاونت در امور استعدادهای برتر از قبیل شرکت در کارگاه‌ها و نشست‌های علمی و استفاده از فرصت های مطالعاتی؛
18- پیشنهاد برنامه و بودجه ساليانه معاونت به رئیس مرکز؛
19- ارائه گزارش های دوره ای و موردی به رئیس مرکز؛
20- اطلاع رسانی مناسب از فعالیت‌های معاونت امور استعدادهای برتر؛
21- انجام سایر وظایف محول از سوی رئیس مرکز.
این شرح وظایف در تاریخ 1395/12/13 در کمیسیون هیأت امناء به تصویب رسید و در تاریخ 1396/09/08 به تأیید هیأت امنای مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه‌های علمیه رسید.
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[عضویت]
بازدیدگنندگان این صفحه: 33346
بازدیدکنندگان امروز: 9
کل بازدیدکنندگان: 6527708
بازدیدکنندگان آنلاین: 1