1398/06/21 15:29 فراخوان هفتمین دوره شناسایی استعدادهای برتر سال 1398 فراخوان هفتمین دوره شناسایی استعدادهای برتر سال 1398 شناسایی استعدادهای برتر در سه عرصه «آموزش»، «پژوهش» و «تبلیغ و امور فرهنگی» ?Siteid=302&fkeyid=&siteid=302&pageid=35515&newsview=408941 uploads/FarakhanD7_349004.jpg
1398/06/09 15:33 تبریک انتصاب مدیر دفتر امور نخبگان و استعدادهای برتر مرکز مدیریت حوزه های علمیه تبریک انتصاب مدیر دفتر امور نخبگان و استعدادهای برتر مرکز مدیریت حوزه های علمیه رئیس مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه های علمیه طی پیامی انتصاب مدیر «دفتر امور نخبگان و استعدادهای برتر مرکز مدیریت حوزه های علمیه» را تبریک گفت. ?Siteid=302&fkeyid=&siteid=302&pageid=35515&newsview=408772 uploads/image1_347050.jpg
1398/02/26 11:8 فهرست استعدادهای برتر در سال 1397 برای مدیر حوزه‌‌های علمیه، مدیریت‌های استانی و مراکز حمایتی ارسال شد. مرکز امور نخبگان فهرست استعدادهای برتر دوره‌‌های اول تا ششم برنامه شناسایی استعدادهای برتر را جهت برخورداری از حمایت‌های مادی و معنوی برای مدیر حوزه‌‌های علمیه، مدیریت‌های استانی و مراکز حمایتی ارسال کرد. ?Siteid=302&fkeyid=&siteid=302&pageid=35515&newsview=407169 uploads/To-Do-List_343997.png

نگاهی به مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه های علمیه

 

مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه های علمیه با هدف «برنامه ریزی و سیاست گذاری برای شناسایی، هدایت و حمایت نخبگان و استعدادهای برتر حوزه های علمیه در راستای تولید و توسعه علوم دینی و گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی در سطح ملی و فراملی» در سال 1390 تأسیس شد.

 

فراخوان هفتمین دوره شناسایی استعدادهای برتر سال 1398

شناسایی استعدادهای برتر در سه عرصه «آموزش»، «پژوهش» و «تبلیغ و امور فرهنگی» 15:29 - 1398/06/21 ادامه

تبریک انتصاب مدیر دفتر امور نخبگان و استعدادهای برتر مرکز مدیریت حوزه های علمیه

رئیس مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه های علمیه طی پیامی انتصاب مدیر «دفتر امور نخبگان و استعدادهای برتر مرکز مدیریت حوزه های علمیه» را تبریک گفت. 15:33 - 1398/06/09 ادامه

فهرست استعدادهای برتر در سال 1397 برای مدیر حوزه‌‌های علمیه، مدیریت‌های استانی و مراکز حمایتی ارسال شد.

مرکز امور نخبگان فهرست استعدادهای برتر دوره‌‌های اول تا ششم برنامه شناسایی استعدادهای برتر را جهت برخورداری از حمایت‌های مادی و معنوی برای مدیر حوزه‌‌های علمیه، مدیریت‌های استانی و مراکز حمایتی ارسال کرد. 11:8 - 1398/02/26 ادامه

اطلاعیه شماره31؛ فراخوان جهت تکمیل فرم اطلاعات فردی مرکز امور صیانتی برای اعلام نتایج نهایی مرحله ششم شناسایی استعدادهای برتر

طلابی که پیامک درخواست تکمیل «فرم اطلاعات فردی مرکز امور صیانتی» را دریافت نموده اند، لازم است تا تاریخ 1398/04/25 با مراجعه به سایت مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه های علمیه، نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام نمایند. 9:10 - 1397/04/20 ادامه