1397/09/03 10:6 اطلاعیه مرحله دوم ثبت نام شناسائی استعدادهای برتر عرصه تبلیغ و امور فرهنگی سال 1397 اطلاعیه مرحله دوم ثبت نام شناسائی استعدادهای برتر عرصه تبلیغ و امور فرهنگی سال 1397 مرحله دوم شناسایی استعداد های برتر عرصه‌ تبلیغ و امور فرهنگی سال 1397، توسط مرکز امور نخبگان و استعداد های برتر آغاز شد. ?Siteid=302&fkeyid=&siteid=302&pageid=35515&newsview=403937 uploads/فراخوان_شناسایی_عرصه_تبلیغ_337043.jpg
1397/05/22 11:22 اطلاعيه ثبت نام شناسایی استعدادهای برتر عرصه‌ آموزش اطلاعيه ثبت نام شناسایی استعدادهای برتر عرصه‌ آموزش با لطف و عنایت الهی، شناسایی استعدادهای برتر عرصه‌ آموزش، توسط مرکز امور نخبگان و استعداد های برتر انجام خواهد شد. ?Siteid=302&fkeyid=&siteid=302&pageid=35515&newsview=401972 uploads/فراخوان-عرصه-آموزش-اتمام_337310.jpg
1397/05/13 12:45 گزارش تصویری سومین اردوی علمی تخصصی طلاب استعداد برتر مشهد مقدس گزارش تصویری برگزاری سومین اردوی علمی تخصصی طلاب استعداد برتر مشهد مقدس ?Siteid=302&fkeyid=&siteid=302&pageid=35515&newsview=401892 uploads/17_332443.jpg
1397/05/13 11:18 سومین اردوی علمی تخصصی طلاب استعدادهای برتر حوزه مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه های علمیه سومین اردوی علمی تخصصی طلاب استعداد برتر حوزه را در مجتمع آفتاب ولایت مشهد مقدس برگزار کرد. مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه های علمیه سومین اردوی علمی تخصصی طلاب استعداد برتر حوزه را در مجتمع آفتاب ولایت مشهد مقدس برگزار کرد. ?Siteid=302&fkeyid=&siteid=302&pageid=35515&newsview=401886 uploads/photo_2018-08-04_11-01-57_332400.jpg

نگاهی به مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه های علمیه

 

مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه های علمیه با هدف «برنامه ریزی و سیاست گذاری برای شناسایی، هدایت و حمایت نخبگان و استعدادهای برتر حوزه های علمیه در راستای تولید و توسعه علوم دینی و گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی در سطح ملی و فراملی» در سال 1390 تأسیس شد.

 

اطلاعیه مرحله دوم ثبت نام شناسائی استعدادهای برتر عرصه تبلیغ و امور فرهنگی سال 1397

مرحله دوم شناسایی استعداد های برتر عرصه‌ تبلیغ و امور فرهنگی سال 1397، توسط مرکز امور نخبگان و استعداد های برتر آغاز شد. 10:6 - 1397/09/03 ادامه

اطلاعيه ثبت نام شناسایی استعدادهای برتر عرصه‌ آموزش

با لطف و عنایت الهی، شناسایی استعدادهای برتر عرصه‌ آموزش، توسط مرکز امور نخبگان و استعداد های برتر انجام خواهد شد. 11:22 - 1397/05/22 ادامه

گزارش تصویری سومین اردوی علمی تخصصی طلاب استعداد برتر مشهد مقدس

گزارش تصویری برگزاری سومین اردوی علمی تخصصی طلاب استعداد برتر مشهد مقدس 12:45 - 1397/05/13 ادامه

سخنرانی رئیس مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر در افتتاحیه سومین اردوی علمی تخصصی طلاب استعداد برتر حوزه های علمیه در مشهد مقدس

حجت الاسلام والمسلمین عماد در جمع طلاب استعداد برتر نخبگان حوزوی حریت و آزاد اندیشی علمی داشته باشند/ غل و زنجیرها از دستان جامعه استعداد برتر کشور باز شود 12:9 - 1397/05/13 ادامه