1395/09/18 8:55 کمیسیون هیات امناء «آیین نامه تجلیل و تکریم مفاخر حوزه های علمیه» را تصویب کرد. پنجاه و سومین جلسه کمسیون هیأت امناء با حضور اکثریت اعضاء در مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر برگزار شد وآیین نامه تجلیل و تکریم مفاخر حوزه های علمیه به تصویب رسید و گزارش پایش پویایی استعداد های برتر مرحله اول ارائه گردید. ?Siteid=302&fkeyid=&siteid=302&pageid=35515&newsview=386319 uploads/b_301454.JPG
1395/09/03 9:13 تداوم حمایت‌های مرکز منوط به پویایی است. جهت تداوم دوره حمایت، طلاب استعدادبرتر و ممتاز شناسایی شده در مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر می بایست بر اساس ماده 5 دستورالعمل حمایت، شرایط پویایی خود را حفظ نمایند. ?Siteid=302&fkeyid=&siteid=302&pageid=35515&newsview=385892 uploads/1_300676.jpg
1395/08/28 15:7 کمیسیون هیات امنای مرکز،" فهرست اسامی نامزدهای نخبگی را جهت تشکیل پرونده " بررسی کرد. پنجاه و دومین جلسه کمسیون هیأت امناء با حضور اکثریت اعضاء در مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر برگزار شد و علاوه بر بررسی فهرست اسامی نامزدهای نخبگی، شیوه نامه اجرایی طرح استاد راهنمای استعدادهای برتر نیز مورد بحث قرار گرفت. ?Siteid=302&fkeyid=&siteid=302&pageid=35515&newsview=385831 uploads/bbb_300552.jpg
1395/08/19 10:26 فراخوان ثبت نام مرحله چهارم شناسایی استعداد های برتر طلاب واجد شرایط مندرج در دفترچه راهنما می توانند تا تاریخ 30 آذرماه با مراجعه به مراکز و دبیرخانه های استانی ثبت نام نمایند. ?Siteid=302&fkeyid=&siteid=302&pageid=35515&newsview=385470 uploads/b_299922.jpg

نگاهی به مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه های علمیه

 

مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه های علمیه با هدف «برنامه ریزی و سیاست گذاری برای شناسایی، هدایت و حمایت نخبگان و استعدادهای برتر حوزه های علمیه در راستای تولید و توسعه علوم دینی و گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی در سطح ملی و فراملی» در سال 1390 تأسیس شد.

 

علوم انسانی، ناظر به نیازهای زمان نیستند و عمدتاً همان حرف های غربی ها را می زنند.

حجت الاسلام و المسلمین خسرو پناه (دام عزه) در جمع استعداد های برتر حوزه های علمیه، علت عدم پاسخ گویی علوم انسانی، به نیاز های جامعه را، عدم تحول آن دانست و اشاره کرد: تحول جزء ذاتیات علم است . علوم انسانی در جامعه ما تحولی ندارد یا اینکه تحول آن اندک است. این علوم، ناظر به نیازهای زمان نیستند و عمدتاً همان حرف های غربی ها را می زنند. شورای عالی انقلاب فرهنگی شورایی تحت عنوان شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی ایجاد کرد که رویکرد این شورا بازبینی، این علوم است. اگر فقهای قوی نداشته باشیم نمی توانیم در این بخش از علوم انسانی تحول ایجاد کنیم. لذا حوزه های علمیه نیاز به مجتهد دارد. 10:55 - 1395/06/23 ادامه

جلسه مشترک مدیران مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه‌های علمیه و معاون برنامه ریزی و نظارت بنیاد ملی نخبگان کشور برگزار شد

مدیران مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه‌های علمیه و معاون برنامه‌ریزی و نظارت بنیاد ملی نخبگان کشور روز گذشته طی یک جلسه مشترک، آیین‌نامه شناسایی و پشتیبانی از برگزیدگان حوزوی و پیش‌نویس شیوه‌نامه شناسایی و پشتیبانی از برگزیدگان حوزوی را بررسی و اصلاح کردند. 11:16 - 1395/03/19 ادامه

اطلاعیه شماره 15- لزوم تکمیل فرم آمار و بررسی جهت اعلام نتایج نهایی مرحله دوم شناسایی استعدادهای برتر

طلابی که به ایشان پیامک درخواست تکمیل« فرم آمار و بررسی» ارسال گردیده، لازم است تا تاریخ 1395/2/24 این فرم را تکمیل و به آدرس اینترنتی estedadhowzeh@ismc.ir ارسال نموده و یا از طریق مراجعه حضوری نسبت به تکمیل این فرم اقدام نمایند. 12:3 - 1395/02/18 ادامه

اطلاعیه شماره 12 - فراخوان ثبت نام مرحله سوم شناسایی استعدادهای برتر

طلاب واجد شرایط مندرج در دفترچه راهنما می توانند تا 25 اسفند با مراجعه به مراکز و دبیرخانه های استانی ثبت نام نمایند. 7:47 - 1394/12/17 ادامه