1397/05/22 11:22 اطلاعيه ثبت نام شناسایی استعدادهای برتر عرصه‌ آموزش سال 1397 اطلاعيه ثبت نام شناسایی استعدادهای برتر عرصه‌ آموزش سال 1397 با لطف و عنایت الهی، شناسایی استعدادهای برتر عرصه‌ آموزش، توسط مرکز امور نخبگان و استعداد های برتر انجام خواهد شد. ?Siteid=302&fkeyid=&siteid=302&pageid=35515&newsview=401972 uploads/فراخوان_عرصه_آموزش_332654.jpg
1397/05/13 12:45 گزارش تصویری سومین اردوی علمی تخصصی طلاب استعداد برتر مشهد مقدس گزارش تصویری برگزاری سومین اردوی علمی تخصصی طلاب استعداد برتر مشهد مقدس ?Siteid=302&fkeyid=&siteid=302&pageid=35515&newsview=401892 uploads/17_332443.jpg
1397/05/13 11:18 سومین اردوی علمی تخصصی طلاب استعدادهای برتر حوزه مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه های علمیه سومین اردوی علمی تخصصی طلاب استعداد برتر حوزه را در مجتمع آفتاب ولایت مشهد مقدس برگزار کرد. مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه های علمیه سومین اردوی علمی تخصصی طلاب استعداد برتر حوزه را در مجتمع آفتاب ولایت مشهد مقدس برگزار کرد. ?Siteid=302&fkeyid=&siteid=302&pageid=35515&newsview=401886 uploads/photo_2018-08-04_11-01-57_332400.jpg
1397/03/31 14:49 جلسه چهلم هیات امنای مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر جلسه چهلم هیات امنای مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر در جلسه هیات امنای مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر، گزارش شناسایی استعدادهای برتر( دوره پنجم برادران و دوره سوم خواهران) و نیز گزارش شناسایی نخبگان حوزه علمیه استان قم ارائه گردید و در پایان، نتیجه شناسایی استعدادهای برتر دوره پنجم برادران و دوره سوم خواهران به تایید هیات امناء رسید. ?Siteid=302&fkeyid=&siteid=302&pageid=35515&newsview=400989 uploads/1_330275.jpg

نگاهی به مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه های علمیه

 

مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه های علمیه با هدف «برنامه ریزی و سیاست گذاری برای شناسایی، هدایت و حمایت نخبگان و استعدادهای برتر حوزه های علمیه در راستای تولید و توسعه علوم دینی و گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی در سطح ملی و فراملی» در سال 1390 تأسیس شد.

 

اطلاعيه ثبت نام شناسایی استعدادهای برتر عرصه‌ آموزش سال 1397

با لطف و عنایت الهی، شناسایی استعدادهای برتر عرصه‌ آموزش، توسط مرکز امور نخبگان و استعداد های برتر انجام خواهد شد. 11:22 - 1397/05/22 ادامه

گزارش تصویری سومین اردوی علمی تخصصی طلاب استعداد برتر مشهد مقدس

گزارش تصویری برگزاری سومین اردوی علمی تخصصی طلاب استعداد برتر مشهد مقدس 12:45 - 1397/05/13 ادامه

سخنرانی رئیس مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر در افتتاحیه سومین اردوی علمی تخصصی طلاب استعداد برتر حوزه های علمیه در مشهد مقدس

حجت الاسلام والمسلمین عماد در جمع طلاب استعداد برتر نخبگان حوزوی حریت و آزاد اندیشی علمی داشته باشند/ غل و زنجیرها از دستان جامعه استعداد برتر کشور باز شود 12:9 - 1397/05/13 ادامه

سخنرانی عضو هیات امنای بنیاد ملی نخبگان در افتتاحیه سومین اردوی علمی تخصصی طلاب استعداد برتر حوزه های علمیه در مشهد مقدس

حضرت آیت الله غروی در جمع طلاب استعدادهای برتر نیاز به نظام سازی عمیقاً در حوزه های اقتصادی و سیاسی احساس می شود 11:45 - 1397/05/13 ادامه