1397/02/03 11:58 حجت الاسلام و المسلمین عماد به مدت دو سال به عنوان عضو کمیسیون نخبگان و آینده نگاری علم و نو آوری منصوب شد. حجت الاسلام و المسلمین عماد به مدت دو سال به عنوان عضو کمیسیون نخبگان و آینده نگاری علم و نو آوری منصوب شد. حجت الاسلام و المسلمین سید علی عماد رئیس مرکز امر نخبگان و استعدادهای برتر حوزه‌های علمیه، به عنوان عضو کمیسیون نخبگان وآینده نگاری علم و نوآوری منصوب شد. ?Siteid=302&fkeyid=&siteid=302&pageid=35515&newsview=399424 uploads/001_327021.jpg
1397/01/30 15:3 اردوی نمایشگاه کتاب تهران اردوی نمایشگاه کتاب تهران اردوی بازدید از نمایشگاه کتاب تهران در اردیبهشت 97 برگزار می گردد ?Siteid=302&fkeyid=&siteid=302&pageid=35515&newsview=399267 uploads/2680862_326691.jpg
1397/01/30 12:3 پنجمین نشست علمی با موضوع: بررسی فقهی تصرف حاکم در اموال شخصی در مصالح ضروری و ترجیحی پنجمین نشست علمی با موضوع: بررسی فقهی تصرف حاکم در اموال شخصی در مصالح ضروری و ترجیحی پنجمین نشست علمی با موضوع: بررسی فقهی تصرف حاکم در اموال شخصی در مصالح ضروری و ترجیحی، با ارائه حجت الاسلام آقای حسن فیروزپور و داوری حجت الاسلام و المسلمین استاد نجفی بستان در روز یکشنبه 2 اردیبهشت 97، در سال انجمن های علمی برگزار می گردد. ?Siteid=302&fkeyid=&siteid=302&pageid=35515&newsview=399265 uploads/IMG15020432_326687.jpg
1397/01/19 9:24 اطلاعیه شماره27؛ الزام تکمیل فرم اطلاعات فردی مرکز امور صیانتی جهت اعلام نتایج نهایی مرحله پنجم شناسایی استعدادهای برتر اطلاعیه شماره27؛ الزام تکمیل فرم اطلاعات فردی مرکز امور صیانتی جهت اعلام نتایج نهایی مرحله پنجم شناسایی استعدادهای برتر طلابی که پیامک درخواست تکمیل «فرم اطلاعات فردی مرکز امور صیانتی» را دریافت نموده اند، لازم است تا تاریخ 1397/01/31 با مراجعه به سایت مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه های علمیه، نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام نمایند. ?Siteid=302&fkeyid=&siteid=302&pageid=35515&newsview=398960 uploads/آمار_و_بررسی_تیتر_326035.jpg

نگاهی به مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه های علمیه

 

مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه های علمیه با هدف «برنامه ریزی و سیاست گذاری برای شناسایی، هدایت و حمایت نخبگان و استعدادهای برتر حوزه های علمیه در راستای تولید و توسعه علوم دینی و گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی در سطح ملی و فراملی» در سال 1390 تأسیس شد.

 

چهارمین نشست علمی با موضوع «حکم عزاداری از دیدگاه اهل سنت با رویکرد انتقادی به نظریه وهابیت» در روز دوشنبه 20 فروردین ماه برگزار گردید.

چهارمین نشست علمی با موضوع « حکم عزاداری از دیدگاه اهل سنت با رویکرد انتقادی به نظریه وهابیت» در روز دوشنبه 20 فروردین ماه با ارائه حجت الاسلام و المسلمین سید محمد هادی حجازی برگزار گردید. 9:9 - 1397/01/27 ادامه

اطلاعیه شماره27؛ الزام تکمیل فرم اطلاعات فردی مرکز امور صیانتی جهت اعلام نتایج نهایی مرحله پنجم شناسایی استعدادهای برتر

طلابی که پیامک درخواست تکمیل «فرم اطلاعات فردی مرکز امور صیانتی» را دریافت نموده اند، لازم است تا تاریخ 1397/01/31 با مراجعه به سایت مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه های علمیه، نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام نمایند. 9:24 - 1397/01/19 ادامه

استفاده از سهمیه هتل ولایت مشهد مقدس

امور حمایت وساماندهی معاونت استعدادهای برتر جهت استفاده از سهمیه هتل ولایت در مشهد مقدس ویژه طلاب استعداد برتر، از طریق سایت مرکز امور نخبگان ثبت نام می‌نماید. 9:47 - 1397/01/18 ادامه

سومین نشست علمی با موضوع «تأثیر نگاه تاریخی به فقه و اصول در تحول مسائل آن» در روز شنبه 12 اسفندماه برگزار گردید.

سومین نشست علمی با موضوع «تأثیر نگاه تاریخی به فقه و اصول در تحول مسائل آن» در روز شنبه 12 اسفندماه با ارائه حجت الاسلام و المسلمین آزاد بخت برگزار گردید. 19:23 - 1396/12/14 ادامه